Försäkringschef
Länsförsäkringar Jämtland
Länsförsäkringar Jämtland söker Försäkringschef

Vår nuvarande försäkringschef Jan Persson kommer att gå i pension och vi söker en ersättare till honom. Som Försäkringschef hos oss på Länsförsäkringar Jämtland har du ansvar för hela Försäkringsorganisationen. Du har fyra direktrapporterande Gruppchefer. Försäkringsorganisationen består av ca 60 medarbetare fördelade på Försäkringscenter, Företag & Lantbruk, Försäkringsstöd och Risk. För att lyckas i rollen som Försäkringschef krävs stor förståelse för sälj, riskhantering, marknads- samt produkt och prissättningsfrågor. Du har även god förståelse för regelverkshantering och myndighetskrav. Rollen innebär också ansvar för att säkerställa hanteringen av bolagets största risker samt att återförsäkringsbehov och riskurvalsregler efterföljs.

Försäkringschefen har budgetansvar för hela affärsområdet och har tillsammans med företagsledningen ett delat ansvar för företagets strategiska affärsutveckling. En viktig del i tjänsten är att driva, leda och utveckla individer, grupper och verksamhet. Försäkringsbranschen är i ständig utveckling och det är viktigt med erfarenhet av att leda i förändring.

Som Försäkringschef deltar och verkar du i flera samverkansgrupper såsom kundledning, företagsledning och i bolagsgemensamma nationella sammanhang i Länsförsäkringsgruppen. Du rapporterar till VD.

Östersund
2cd2deaf (anges alltid vid ansökan)
2022-06-30