Risk manager - operativa risker
Movestic Liv & Pension
Risk Manager - fokus på operativa risker och incidenter

Hur påverkas våra kunder, och Movestic, om webbfunktionaliteten inte fungerar? Vad finns det för risker med en nyutvecklad produkt eller hur vi driver våra interna projekt? Hur påverkas vi om ett system kraschar och vilka risker finns kopplat till hantering av personuppgifter? Om en incident inträffar, hur påverkas våra kunder (och deras förtroende för oss), vår affär och omsättning? Vad är sannolikheten för att något av detta sker och hur kan vi förebygga det? Alla dessa frågor får du arbeta med som Risk Manager med fokus på operativa risker och incidenter!

Som Risk Manager hos oss på Movestic arbetar du primärt inom områdena operativa risker och incidenthantering. Du kommer även ansvara för att hantera bolagets GRC-system och den administration som är förknippad med bland annat incidenter, risker och processkontroller. Du följer också upp dessa och implementerar långsiktiga åtgärder för att minimera bolagets risker och förhindra framtida incidenter.

En viktig del av rollen är att vara ute i verksamheten och i den dagliga kontakten fånga upp, identifiera och hantera eventuella risker eller utbildningsbehov. Här krävs det att du tycker att det är kul att ha många kontaktytor, bygga relationer till personer omkring dig och är lyhörd inför många olika förutsättningar, kunskapsnivåer och perspektiv. Du har regelbundna genomgångar och workshops med samtliga avdelningar, enheter och grupper där ni tillsammans identifierar, diskuterar och analyserar risker samt hanterar dessa. Risker, riskanalyser och incidenter rapporteras till styrelsen, och då vi ägs av brittiska Chesnara sker både rapportering och presentationer av material på engelska.

Tillsammans med Movestics CRO Magnus Wahlund, som du också rapporterar till, utgör ni funktionen för Riskkontroll. Kvartalsvis tar du och CRO fram funktionens riskrelaterade rapporter, vilka presenteras för risk- och revisionskommittén samt den till stora delar engelsktalande styrelsen.

Din profil
Vi söker dig med en akademisk examen, exempelvis inom juridik eller ekonomi. Du vill ha en relationsbyggande roll med många interna kontaktytor, och har lätt för att lära känna nya personer. Detta kommer att vara avgörande för att lära känna verksamheten, fånga upp utbildningsbehov, utvecklingsområden, eventuella riskområden och annat av intresse ur ett risk- och företagsperspektiv. Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser väldigt gärna att du är pedagogisk och duktig på att kommunicera komplexa frågor på ett enkelt sätt. Du är också nyfiken på att lära, tar gärna för dig och vill växa i din roll. Du trivs när uppgiftsspannet är brett, tempot periodvis högt, handlingsutrymmet stort och du får möjlighet att driva och hålla ihop hela kedjan, från början till slut.

Rapportering sker till största del på engelska, därför är det ett krav att du behärskar språket mycket väl i både tal och skrift och är bekväm med att hålla presentationer på engelska.

Du har hunnit få något eller några års arbetslivserfarenhet efter examen, och det är meriterande om du arbetat inom försäkrings-, finans- eller bankverksamhet tidigare.

Formalia:
Tjänsten är på heltid, tillsvidare och tillträde sker enligt överenskommelse. Vi har ett hybridarbetssätt som innebär att vi är på kontoret 3d/v och kan arbeta från valfri plats 2d/v. Kontoret ligger på Tegnérgatan 2A i centrala Stockholm.

Stockholm
9e57c783 (anges alltid vid ansökan)
2022-05-09