Skadespecialist
AFA Sjukförsäkring AB
AFA Försäkring söker skadespecialist

Har du ett stort intresse för personskador och är redo att ta en ledande roll? Nu söker vi en skadespecialist som tillsammans med avdelningschefen ansvarar för ständiga förbättringar och en aktiv utveckling av verksamheten.

Inom arbetsskadeförsäkringen finns två avdelningar som arbetar med högre invaliditeter, framtida inkomstförluster och merkostnader samt dödsfall på grund av arbetsskada (HIFI).

Vi har tre skadespecialister som tillsammans med två chefer leder och utvecklar verksamheten för dessa två avdelningar tillsammans med drygt 40 erfarna och engagerade personskadereglerare.

Arbetsbeskrivning

Skadespecialisten är en given samarbetspartner för avdelningscheferna i planering som rör verksamheten.

Skadespecialisten arbetar konsultativt och coachande i syfte att bidra till medarbetarnas kompetensutveckling inom skadeteknik, kundkommunikation och arbetssätt. Det innebär att du behöver ha mycket goda kunskaper inom personskadereglering och skadeståndsrätt. Det är av vikt att du har ett starkt intresse av att driva utveckling och leda förändringsarbete. En del arbetsuppgifter som ingår i skadespecialistens vardag är att:

- Aktivt bidra i utvecklings- och förbättringsarbete

- Stödja Avdelningschefen med att identifiera behov av kompetensutveckling

- Ta initiativ till att utveckla och förbättra rutiner

- Aktivt bidra och delta som expert i centrala utvecklingsprojekt

- Aktivt skadereglera

Du har ett granskningsansvar för kvalitén i skaderegleringen och ett utbildningsansvar. Du ansvarar för att initiera strategiarbete och via olika kanaler aktivt söka information som kan vara av intresse för verksamheten. Det kan vara externa kontakter eller det interna kontaktnät som bl.a. består av andra skadespecialister, försäkringsspecialister och jurister. Du är ett stöd för chefen och en coach/bollplank för medarbetarna.

Vi är medvetna om att nya arbetsuppgifter kräver stöd och handledning och du kommer att få bästa möjliga förutsättningar att växa in i rollen med stöd av övriga skadespecialister och chef.

Är du nyfiken och vill veta mer om rollen:

Klicka här för att möta Apollo som jobbar som skadespecialist hos oss

Detta kan vi erbjuda dig

Trygghetsförsäkringen vid arbetskada är en komplex försäkring som har en central plats i vår verksamhet och är högt värderat.

Inom Trygghetsförsäkring finns elva skadeavdelningar, alla indelat efter sin specialistkompetens. Det innebär att du har tillgång till ett brett kontaktnät som bland annat består av övriga skadespecialister, försäkringsspecialister och andra kompetenta kollegor.

Hos oss välkomnas du in i en kundorienterad miljö där vi arbetar tillsammans för att ge våra kunder bästa möjliga service och upplevelse av AFA Försäkring. Vi har ett väldigt stort engagemang och en hög trivsel bland våra medarbetare. Som anställd hos oss får du ta del av flertalet förmåner inom friskvård, vardagslivet, pension och försäkring.


Klicka  här här för att se filmen om hur det är att jobba på AFA Försäkring

Välkommen med din ansökan

Vi ser fram emot din ansökan, personligt brev och meritförteckning, så snart som möjligt, dock senaste den 8 december. Om du har frågor är du välkommen att ringa avdelningschef Ronny Printzell på telefon 08-696 46 76 eller avdelningschef Helen Claesson på telefon 08-696 45 94.

Våra fackliga företrädare är:

Forena, Benny Nyberg, telefon 08-696 46 12.

Akademikerföreningen, Maria Schűtt telefon 08-696 49 74.

Fakta om oss
AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar 4,5 miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Läs mer på www.afaforsakring.se.

Stockholm
14a081fb (anges alltid vid ansökan)
2019-11-08