Client Executive
Willis Towers Watson
Client Executive – Offentlig sektor

Rollen
I rollen som Client Executive inom Domestic-offentlig sektor i Göteborg har du ett övergripande ansvar för Willis Towers Watsons service, leverans och kvalitet samt lönsamhet gentemot kunder i segmentet. Detta inkluderar bl.a. att:

 • Arbeta och ansvara för segmentets kunder utifrån ett helhetsperspektiv
 • Ha löpande kontakt med kund för att säkerställa vår service enligt segmentets servicemodell och process
 • Ansvara och följa upp vårt uppdragsavtal med kund
 • Samordna arbetet för hela kundteamet
 • Vara flexibel och agera professionellt i alla situationer med kund.
   

Du kommer ingå i ett dedikerat team med Client Executives, specialister och serviceteam som har fullt fokus på att leverera kvalitetstjänster inom försäkring och riskhantering till kommuner, regioner, bolag och andra enheter inom offentlig sektor. I rollen kan även ingå att sköta kunduppdrag utanför segmentet.

Teamet har sin bas i Göteborg men du kommer jobba med kunder och kollegor över hela landet. Du kommer utgå från vårt regionkontor i Göteborg men är beredd att resa i tjänsten. 

Ansvarsområden
Huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att ansvara för kundteamets service och säkerställa bästa möjliga leverans till kund. Du kommer även att arbeta med att initiera och driva mer- och nyförsäljning för samtliga av Willis Towers Watsons tjänster och erbjudanden.

Viktiga arbetsuppgifter är bl.a. att:

 • Säkra god lönsamhet i egen kundportfölj genom att förstå kundens verksamhet, bransch och försäkringsbehov
 • Förstå och agera utifrån kundens riskprofil och ge råd kring kundens riskexponeringar
 • Kommunicera och dela kunskap både internt och externt 
 • Delta i att förbättra och utveckla verksamheten, processer och arbetssätt
   

Tidigare erfarenhet

 • Du har 5-10 års erfarenhet från försäkringsgivare/förmedlar
 • Du har ett starkt personligt driv samtidigt som du värdesätter att jobba i ett team mot uppsatta mål
 • Erfarenhet av energi och/eller entreprenadsektorn ser vi som meriterande
 • Din utbildningsbakgrund är förmodligen ingenjör eller jurist men även annan akademisk utbildning kan vara aktuell
Göteborg
1974d093 (anges alltid vid ansökan)
2019-10-04