Rådgivare Risk Management
Svenska Kommun Försäkrings AB
Rådgivare Risk Management

 

Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) är ett försäkringsbolag som bildades 2003 för att ägarkommunerna, och deras bolag, i samverkan få ett välanpassat försäkringsskydd långsiktigt och till så förmånliga villkor som möjligt. Vi ägs av tio kommuner från Kiruna i norr till Helsingborg i söder. SKFAB försäkrar främst kommunernas egendomsrisker liksom de risker som finns hos ägarnas majoritetsägda bolag. Det totala försäkringsvärdet för egendom inom kommun, energibolag och fastighetsbolag uppgår till 253 miljarder kronor. Utöver detta tecknar SKFAB även ansvarsförsäkring för kommuner och bolag, liksom försäkring för kollektiv olycksfall avseende barn och ungdom i kommunal verksamhet. På vårt kontor är vi elva kunniga och engagerade medarbetare. Vi har ett gott samarbete och finns i moderna lokaler i centrala Gävle nära all kommunikation. Läs gärna mer på https://www.skfab.se.

 

Rådgivare Risk Management

Vi ger kompetensstöd och vägledning till kommunerna med bolag för att de ska vara trygga och säkra verksamheter. Samtidigt ställer vi krav på att de bedriver ett systematiskt skadeförebyggande arbete. Samhällsutvecklingen med nya risker och hot gör att vi utvecklar och förstärker det skadeförebyggandearbetet med en rådgivare.  Under 2019 finns ett fokus på skolfastigheter, med tyngdpunkt på risken för anlagda bränder.

 

Din roll

Du rapporterar till chefen för Risk Management och tillhör kundteamet som arbetar med operativa försäkringsfrågor och skadehantering. Kunskap och erfarenheter delas och vi ser positivt på lärande och kompetensutveckling. Dina arbetsuppgifter har en bredd och består bland annat av att:

 

·       Ge rådgivning och stöd till kommunerna och dess bolag  

·       Följa upp och utvärdera genomförda skadeförebyggande och säkerhetshöjande åtgärder

·       Delta i och genomföra i utvecklingsprojekt

·       Jobba med riktlinjer och styrande dokument inom det skadeförebyggande området

·       Samordna och säkerställa informations- och utbildningsinsatser ute hos kommunerna och des

        bolag och hos oss

·       Bidra i dialog till lösningar och förslag på skadeförebyggande åtgärder

·       Delta i olika försäkringstekniska besiktningar, exempelvis årliga bedömningar av SKFAB:s största 

        risker, för en anpassning till bolagets återförsäkringsbehov

·       Bidra till analys av skadeutveckling 

·       Medverka i att forma försäkringsvillkor

·       Till viss del administrera bolagets försäkrings- och skadesystem, bland annat avseende

        Brandskyddsföreningen Elektriska nämnden

·       Resor ingår, du ansvarar för planeringen.

·       Vi är öppna för att till viss del anpassa tjänsten till din erfarenhet och kompetens

 

Om dig

·       Kompetens från området riskhantering

·       Vi ser gärna att du har erfarenhet från försäkringsbranschen

·       Vill arbeta med ett bredare försäkringsperspektiv

·       Har ett samhällsintresse och intresse för sociala sammanhang och hur det påverkar beteenden

·       Förstår den kommunala kontexten och har kompetens att skapa samverkan

·       God kommunikativ- och pedagogisk förmåga

·       Förmåga att nyttja den nya teknikens möjligheter och utveckla vår kommunikation med kommuner

        och dess bolag

·       Vilja att utveckla dig och bidra till vår gemensamma utveckling

 

Anställningsform: Tills vidare

Omfattning: 100%

Tillträde: Enligt överenskommelse

Ansökan: Vi ser fram mot din ansökan så snart som möjligt då vi arbetar med löpande urval.

 

I denna rekrytering samarbetar vi med Lyttkens & Partners. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta:

Ann-Kristin Lyttkens, Rekryteringskonsult, 070 871 06 75

Clas Herbring, Chef Risk Management 076 518 74 77

Gävle
5133fcc9 (anges alltid vid ansökan)
2019-08-21