Aktuarie och/eller Pensionsspecialist
PRI Pensionsgaranti
PRI söker Aktuarie och/eller Pensionsspecialist

PRI Pensionsgaranti är ett ömsesidigt skadeförsäkringsföretag inom tjänstepensionsområdet, ägt av de försäkrade kundföretagen. Vi arbetar med näringslivets pensioner, bland annat ITP-planen. Våra tjänster omfattar kreditförsäkring, pensionsadministration, aktuariella tjänster, stiftelseadministration, konsulttjänster samt information och utbildning inom pension i egen regi. Totalt uppgår vårt försäkringsansvar till 291 miljarder kronor. Företagskulturen kännetecknas av det lilla företaget med stora framtidsplaner, utrymme för påverkan och goda möjligheter till utveckling. Vi är cirka 100 anställda och har kontor centralt i Stockholm och Göteborg.

Arbetsuppgifter

Tjänsten ingår i funktionen Aktuariella tjänster som består av elva medarbetare. Gruppen omfattar aktuarier, pensions- och redovisningsspecialister. Vi är marknadsledande i Sverige inom det internationella redovisningsregelverket IAS 19. 

Nu växer vi och söker en driven Pensionsspecialist med djup kunskap inom pensionsområdet och intresse av att arbeta med kundrelationer. 

Som pensionsspecialist arbetar du brett och rollen innebär olika uppdrag med varierande innehåll. Du har stort fokus på IAS 19 uppdrag. 

Du har kundansvar och arbetar med hela kundprocessen, från initial kontakt till leverans av tjänster. 

Kunderna består främst av svenska börsnoterade företag och koncerner och många har anlitat PRI i många år. Verksamheten bygger på långsiktiga relationer. 

Några exempel på uppgifter är: 

  • Att ha huvudansvar för ett antal IAS 19 kunder
  • Leverera underlag för våra kunders redovisning av pensioner i egen regi
  • Skapa och utveckla goda relationer med nuvarande och potentiella kunder
  • Aktivt delta i utveckling av verksamheten genom att utveckla tjänster, processer, arbetssätt och rutiner

 

Utbildning/bakgrund

Vi söker dig som har relevant akademisk examen och som har arbetat som aktuarie eller pensionsspecialist i minst tre år. Du kan ha skaffat dig din erfarenhet hos konsultbolag, inom revisionsverksamhet eller som ekonom på något av våra kundföretag eller liknande företag. 

Det är viktigt att du trivs med att arbeta utåtriktat och det är meriterande om du har erfarenhet av eget kundansvar. 

En förutsättning är att du är väl insatt i något av de områden som tjänsten spänner över, dvs redovisning, kollektivavtalad pension och/eller god kunskaper inom det aktuariella området. 
 

Personliga egenskaper

Du är en god lagspelare. Uppmärksammar och belönar andras bidrag. Lyssnar, rådfrågar andra och kommunicerar proaktivt. Stödjer och bryr dig om andra och visar respekt. 

Du är tydlig och klar i ditt uttryckssätt, både muntligt och skriftligt. Är säker och trygg med att hålla presentationer och talar med skicklighet och självförtroende. 

Du har fokus på kundbehov och kundtillfredsställelse. Det är viktigt för dig att leverera med kvalitet och arbetar på ett systematiskt, metodiskt och pålitligt sätt. Uppnår genomgående projektmål.

Tillsammans med andra har du lätt för att anpassa dig, både till olika situationer och till olika människor. Accepterar nya idéer och initiativ till förändringar. Hanterar osäkerhet och använder på ett positivt sätt de möjligheter den ger.

Du har förmågan att arbeta produktivt även i pressade situationer. Du är stabil, trygg i dig själv och balanserar kraven i arbets- och privatliv väl. 

Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.

Stockholm
1eb4b9ab (anges alltid vid ansökan)
2019-06-11