Skadejurist Ansvar
Protector Försäkring Sverige, filial av Protector Forsikring
Protector erbjuder en möjlighet för dig som vill bli Skadejurist Ansvar

Vill du bli bäst på det du gör? Vill du ha frihet och ansvar att utvecklas snabbt? Gillar du mål, uppföljning och att jämföras med dina kolleger? Är du samtidigt en lagspelare som gärna hjälper dina kolleger samt bidrar till trivsel och stolthet på jobbet?

Är svaret ja så söker Protector dig till rollen som Skadejurist Ansvar.

Det viktigaste är vem du är och vart du ska, inte vilken roll du har idag. Vi värdesätter din expertis inom skadeståndsrätt, process- och IT-utveckling. Du behöver inte kunna allt, men ska vilja utvecklas snabbt.

Protector i Sverige har skapat lönsam tillväxt från 0 till 1,5 mdr i premievolym sedan 2011. Vi har mycket stor marknadsandel på flera segment inom mäklad försäkring, däribland kommuner, bostadsfastigheter och motorförsäkringar. Det har vi klarat genom framstående kostnads- och kvalitetskontroll. Tillväxtresan fortsätter.

2018 reglerade Protector ca 70 000 skador i Sverige. Alla skadelidande fick första återkoppling inom 24h efter skadeanmälan på internet. Kostnadskontrollen var mycket bra. 92% av alla skadelidande var nöjda eller mycket nöjda med skadehanteringen. 

Nu ska vi ta oss till nästa nivå avseende kostnadskontroll och kundnöjdhet. Det kräver att vi ger mer stöd till skadelidande och ett närmare samarbete med berörda parter.

Vi är fortfarande Utmanaren och söker dig som vill vara med och ta oss till nästa nivå.

Ditt främsta ansvar i rollen är att:

  • Stötta kunderna i skadeprocessen
  • Utreda om ansvar föreligger i komplexa skador
  • Driva de största regresserna för alla produkter


Vill du veta mer kan du kontakta ansvarig rekryterare Anders Carlsson på 070-766 26 91, anders.carlsson@compass.se eller Jens Holmberg på 070-377 06 20, jens.holmberg@compass.se, alternativt höra av dig till Elin Sandahl via LinkedIn för en frukost.

Välkomna!

Stockholm
45ba1024 (anges alltid vid ansökan)
2019-04-11