Jurist
Svenska försäkringsförmedlares förening
Svenska försäkringsförmedlares förening söker jurist

SFM är branschorganisationen för verksamma försäkringsförmedlare inom såväl sak- som livförsäkring. Föreningen har ca 200 bolag och ca 1 850 försäkringsförmedlare. SFM verkar för en konkurrensutsatt marknad med fasta och lika spelregler för all förmedling, ett gott konsumentskydd genom ett förnuftigt regelverk och kunniga förmedlare. SFM företräder även medlemmarnas gemensamma intressen vid kontakt med myndigheter,  

SFM har under åren erbjudit utbildningar, som är anpassade till InsureSecs kunskapskrav. Det har på senare tid skett genom en plattform som kallats InsureEd. Även andra än försäkringsförmedlare, t ex försäkringsbolag, köper utbildningar av SFM. Antalet köpta utbildningar har ökat markant under 2018. Under 2019 kommer SFM inom ramen för InsureEd lansera ett större utbildningsprogram som ska täcka alla de utbildningskrav som ställs.

Förutom vanlig sedvanlig verksamhet i en branschorganisation har vi tillsammans med Svensk Försäkring två gemensamägda bolag:

Genom Fullmaktskollen har vi uppnått ett avgörande viktigt inflytande angående digitalisering av fullmakter. Bolaget bildades 2014.


S4I Standard for Insurance bildades hösten 2016 där har vi enats om att bedriva samarbete kring etablering, utveckling och förvaltning av standarder för elektronisk informationsöverföring mellan olika intressenter inom försäkringsområdet.

Arbetsuppgifter

Rollen kommer att ge dig ett brett kontaktnät inom hela försäkringsbranschen. Du kommer att arbeta med en bred palett av juridiska ämnen dvs inte bara försäkringsjuridik utan även associationsrättsliga frågor, GDPR och penningtvätt mm.

I rollen som försäkringsjurist ska du stödja och stärka föreningens affärsverksamhet genom juridisk rådgivning.

Du ska följa upp ny lagstiftning, föreskrifter och praxis och dessutom medverkar i remissvar.

Du arbetar för framtagning av analyser och uppföljning av regelverk.

Du har nära kontakt med företrädare för förmedlar- och försäkringsbolagen liksom med berörda myndigheter.

SFM har ett compliance forum med representanter från förmedlarbolagen som du medverkar i.

Andra exempel är att representera SFM i olika branschprojekt, t ex Simpt (Svenska Institutet mot penningtvätt) diverse arbetsgrupper inom branschen för vägledningar mm.

Du kommer att arbeta i delar av dessa uppgifter tillsammans med annan jurist på SFM.

Utbildning/bakgrund

Du har juristexamen och erfarenhet från försäkringsbranschen. Erfarenhet av compliancearbete är en merit.

Personliga egenskaper

Du har arbetat med försäkringsjuridik och tar dig an arbetsuppgifterna med stor noggrannhet och ansvarstagande.

Du är en skicklig kommunikatör, både i muntlig och skriftlig form. Skriver klart och koncist.

Är handlingskraftig och beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter.

Du har en god känsla för kvalité och en hög personlig integritet.

Du kan hantera och bygga relationer.

Placeringsort: Stockholm

Tjänsten är på heltid och tillsvidare.

Ansökan skickas till marie.emilsson@sfm.se

Publiceringsdatum: 8 april 2019 – svar senast tre veckor efter publicering 2019

Kontakt: Ytterligare upplysningar erhålles av Karin Lindblad vd SFM (karin.lindblad@sfm.se) eller SFMs jurist Henrik Sandell (henrik.sandell@sfm.se)

Stockholm
marie.emilsson@sfm.se
2c15ecfc (anges alltid vid ansökan)
2019-04-08
0761409541