LF Jämtland söker jurist

LF Jämtland är ett lokalt bank- och försäkringsbolag. Vi är också kundägda. Det innebär att våra förpliktelser i första hand är mot alla fantastiska människor som bor i Jämtland och Härjedalen men också skogen, fjällen och staden. Vår livsmiljö.
Image
annonsbild12

Rollen som skadejurist innebär ett stort ansvar då du till stor del arbetar självständigt med att handlägga skador främst inom ansvar och rättskydd men också inom entreprenad. Du hjälper våra kunder att hantera skadeståndskrav inom såväl privat ansvarsförsäkring som företagsförsäkring och arbetar utifrån gällande lagstiftning och försäkringsvillkor. Rättskyddsdelen av arbetet innebär att reglera försäkringsersättning för advokatkostnader vid rättsliga tvister. Skador inom entreprenad/allrisk förekommer. Du kommer som skadejurist att utreda mer komplexa ärenden och även vara behjälplig vid interna konsultationer och utredningar i skadereglering.

Tjänst:
Jurist
Företag:
LF Jämtland
Placeringsort:
Östersund
Publiceringsdatum:
2024-05-28
Sista ansökningsdag:
2024-06-23