Business Controller till Skador

Image
annonsbild2

Är du en analytisk, serviceinriktad och strukturerad lagspelare med intresse för ekonomi- och finansfrågor? Vill du arbeta med den kundnära verksamheten och supportera den med uppföljning och analys? Då är det här ett jobb för dig!

På Skador ansvarar vi för en hållbar skadehantering för Folksam Sak med dotterbolag. Vi har nu siktet på att ta Skador till nästa nivå. Vi är just nu i en spännande förändring där vi rustar för att möta kundernas ökade förväntningar på en snabb, digitaliserad och automatiserad skadehantering. 

Sektionen Strategi och analys ansvarar för den ekonomiska uppföljningen inom Skador i form av budget, prognos och utfall, samt uppföljning av skadestatistik och analys av hur förändringar över tid påverkar Skadors verksamhet. 

Det här gör du som Business Controller på Folksam

Som Business Controller har du ett övergripande ansvar för processerna kring budget, prognos, uppföljning och kostnadsfördelning inom enheten. Du har många kontaktytor och samarbeten, särskilt nära samarbete har du med chefer inom enheten samt andra nyckelpersoner inom Folksam. Som Business Controller jobbar du med att utveckla, följa upp och analysera verksamheten och utgör ett stöd för ledningen i styrningsarbetet. 

Du ingår i ett team med ytterligare ett par controllers och verksamhetsutvecklare, vars uppdrag är att stödja ledningen med insiktsdrivet, strategiskt och operativt stöd. Det finns möjligheter att forma rollen så att den möter dina intresseområden inom controlling.

Vi älskar att förbättra processer och att ta fram enkla, men innehållsrika, beslutsunderlag, som bidrar till att ledningen tar effektiva och relevanta beslut i olika frågor. Folksams bästa – och därmed våra kunder – är vårt främsta fokus!

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:

  • Ta fram budget, prognoser och utfallsanalyser avseende enheten Skador
  • Analysera och ge förslag på finansiering av enhetens kostnader utifrån centrala riktlinjer samt beräkna, bistå med och följa upp bolags- och produktnycklar.
  • Kontinuerligt utveckla den interna informationen och de administrativa processerna inom enheten. 
  • Delta i utvecklingsuppdrag inom enheterna, samt driva egna utvecklingsuppdrag utifrån enheternas verksamhetsplaner.
  • Stöd till ledningsgrupp, chefer och medarbetare samt löpande kommunikation inom affärsplaneringsprocessen, ekonomistyrning och administration.
  • Lägga budget och prognos, analysera utfall samt stötta i ekonomiska frågor på enhetsnivå och den sektion du stödjer.
  • Ta fram, sammanställa och analysera information avseende skadeflöden från diverse system och källor.
  • Kravställa på och hjälpa till att driva en förbättrad informationsförsörjning för Skadors räkning.
  • Ta fram information och underlag för beslutsfattande i olika frågor.

Du ingår i sektionen Strategi och analys och rapporterar till sektionschefen och kommer att ingå i en av sektionernas ledningsgrupper. Som Business Controller stöttar du cheferna inom den sektion du arbetar mot, men är också ett av Skadors språkrör mot Business Control inom Ekonomi och Finans. En förutsättning för att kunna göra detta arbete är en god informationsförsörjning och därför jobbar sektionen aktivt tillsammans med IT och våra olika utvecklingsforum.

Vill du veta vad en business controller arbetar med på Folksam? Gå gärna in och läs intervjun här!

Är du den vi söker?

Vi söker dig som har akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande. Du är analytisk med stort driv liksom detaljorienterad, noggrann och ambitiös samt har en gedigen kunskap inom Excel och redovisning. Goda kunskaper inom IT, PowerBI och erfarenhet från portföljstyrning baserat på agilt arbetssätt. Vi ser också gärna att du har erfarenhet och intresse av att hantera och analysera stora datamängder. 

Vi lägger stor vikt vid din personlighet där en positiv och professionell can do-attityd är central. Du jobbar självständigt med egna initiativ samtidigt som du tar hänsyn till gruppen med ett gott samarbete. Det är viktigt att du snabbt kan sätta dig in i olika situationer och kan se både helheten och detaljer i olika perspektiv och samband beroende på områden du jobbar med. Du gillar att jobba proaktivt genom ett strukturerat arbetssätt där du prioriterar och håller tidsramar. Vidare är du tydlig och bekväm i din kommunikation, såväl muntligt, skriftligt som visuellt.

Vi tror att du har minst fem års erfarenhet som controller eller liknande roller i ett sammanhang med hög förändringstakt.

Utvecklas tillsammans med oss

Folksam är ett kundägt företag med stort fokus på hållbarhetsfrågor. Vi har många roliga, utvecklande jobb och bra förmåner. Vi tror på ett hållbart arbetsliv och hos oss har du goda chanser till en spännande karriär. Vi erbjuder flexibilitet att varva arbete på kontoret och hemifrån utifrån verksamhetens behov. Våra trevliga kontor runt om i landet ger mötesplatser för samarbete, lärande och en gemensam kultur – tillsammans skapar vi engagemang och kraft framåt! På folksam.se/jobb-och-karriar/ kan du läsa mer och se filmer om hur det är att jobba på Folksam.

Så söker du jobbet 

Välkommen att skicka in din ansökan senast 1 oktober 2023.

Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta enhetschef Ragnhild Lindegren, 070-397 75 67.

Fackliga representanter: Akademikerföreningen Susanna Järnek 070-831 69 46, Forena Mats Kjellgren 070-831 59 98 och Handels Mikael A Carlsson 070-831 51 32.

Folksamgruppen erbjuder försäkringar och långsiktigt sparande som skapar trygghet i livets alla skeden. Vi är cirka 4 000 medarbetare och vår vision är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Vi engagerar oss i det våra kunder bryr sig om och är måna om att de är rätt försäkrade.

Tjänst:
Business Controller
Företag:
Folksam Ömsesidig Sakförsäkring
Placeringsort:
Stockholm
Publiceringsdatum:
2023-09-08
Sista ansökningsdag:
2023-10-01