Priser

Platsannons kategori 1: Företagsmedlem i SFF

Pris:
3 500 kr exkl. moms för 30 dagars annonsering*
Beskrivning:
Platsannons för SFF:s företagsmedlemmar och för rekryteringsföretag eller uppdragsgivare som annonserar åt publik företagsmedlem.
 
 
Villkor:
  • Annonsören eller rekryteringsbolagets uppdragsgivare för den aktuella platsannonsen är godkänd företagsmedlem i Svenska Försäkringsföreningen. Med rekryteringsbolag avses verksamheter inom rekrytering, omställning och bemanning.
  • Det är inte tillåtet att länka till annan sida än det företagets startsida som platsannonsen gäller för.
  • Villkor för att rekryteringsföretag skall kunna platsannonsera till priskategori 1 är att företagets namn som platsannonsen gäller för är publikt.

Platsannons kategori 2: Övriga företag

Pris:
5 900 kr exkl. moms för 30 dagars annonsering*

Beskrivning:
Platsannons för företag/organisation/myndighet, med anknytning till försäkrings- och finansmarknaden, som ej är företagsmedlem i SFF. Platsannonsering kan ske med eller utan inblandning av rekryteringsföretag.

Villkor:

  • Rekryteringsbolagets uppdragsgivare måste anges i platsannonsens rubrik. Med rekryteringsverksamhet avses verksamheter inom rekrytering, omställning och bemanning.
  • Det är inte tillåtet att länka till annan startsida än det företaget som platsannonsen avser.

Övrigt

*Kortare publiceringsdatum
Önskar du avpublicera annonsen innan de 30 automatiska publiceringsdagarna, meddela då oss på info@forsakringsjobb.se.

Förlängning av annons
Om du vill förlänga annonsen utöver de 30 dagarna är priset detsamma som för en ny annons, beroende på kategori. Observera att en registrerad platsannons får gälla endast en tjänst och inte flera olika tjänster. Det är tillåtet att i en registrerad platsannons annonsera efter flera personer gällande samma tjänst för placering på en och samma ort eller på flera orter. Läs mer i våra användarvillkor.

Vill du att vi registrerar annonsen?
Vi ser gärna att du registrerar annonsen själv, men erbjuder upplägg av annons för 2 000 kr exkl. moms.