Strategisk Marknadskommunikatör & B2B-ansvarig
Min Pension i Sverige AB
Strategisk Marknadskommunikatör & B2B-ansvarig till Min Pension i Sverige AB

Webbplatsen minPension.se hjälper medborgarna att få koll på sin pension, oavsett kunskap eller ålder. Min Pension i Sverige AB (minPension) som driver webbplatsen står nu inför en snabb utveckling och expansion. För att klara tillväxten av antalet användare och samarbetspartners samtidigt som vi utökar antalet produkter och tjänster behöver vi komplettera vårt team med en strategisk marknadskommunikatör som även kommer att ha rollen som B2B-ansvarig.

Arbetsuppgifter
Dina uppgifter kommer att vara varierande men med fokus på att vidareutveckla minPensions strategiska marknadskommunikationsarbete och kanalstrategier. Du ansvarar för att vidareutveckla, implementera och följa upp den nyligen framtagna varumärkesstrategin med tillhörande grafisk identitet. I rollen är du pådrivande – inte minst i kraft av din specialistkompetens – och du stöttar/utbildar olika funktioner hos våra samarbetspartners, liksom kollegorna på minPension. Du säkrar att insatserna ligger i linje med strategin, är engagerande och har rätt tonalitet, driver varumärket i rätt riktning samt att konkreta resultat uppnås och kan påvisas (med lämpliga KPI:er). Uppföljning och utvärdering av resultat samt kostnadskontroll är naturliga inslag i arbetet. Du kommer även att ha ett nära samarbete och täta kontakter med minPensions varumärkesråd som består av representanter från våra olika samarbetspartners. Ett viktigt syfte med rådet är att ytterligare tydliggöra nyttan av samarbetet med minPension och öka engagemanget för varumärkesfrågorna.

En annan viktig uppgift är att vidareutveckla B2B-arbetet, dvs. att kommunicera och marknadsföra befintliga och kommande tjänster gentemot pensionsbolag, försäkringsbolag, myndigheter, valcentraler samt stora arbetsgivare. En central del i minPensions strategi är nämligen att öka tillgängligheten till bolagets tjänster för att nå så många pensionssparare som möjligt. Det uppnås bl.a. genom att pensionsspararna även ska kunna använda tjänsterna på andra aktörers webbplatser och under deras varumärken, s.k. Ingredient Branding. På så sätt ökas tillgängligheten till tjänsterna för pensionsspararna och underlättar för dem att kunna få en samlad bild av hela sin pension och göra pensionsprognoser i den kanal som passar dem bäst och som de själva väljer.

I bägge rollerna kommer en stor del av ditt arbete att bedrivas gentemot och i samverkan med externa aktörer. Du kommer även att medverka i stora och komplicerade utvecklingsprojekt, ofta med ett betydande inslag av IT, dvs. i skärningspunkten mellan verksamheten och IT. Din roll blir då att säkerställa att de strategiska marknadskommunikations- och B2B aspekterna tillgodoses på ett effektivt sätt. Bolaget består i dagsläget av tolv anställda medarbetare samt personal från outsourcingleverantörer. Du kommer att ha din organisatoriska hemvist på minPensions kommunikationsenhet och rapportera till vice vd. Bolaget har sitt kontor i moderna lokaler på Karlavägen i Stockholm.

Vem är du?
Du är kreativ i ditt tankesätt och van att arbeta på en strategisk nivå. Du har en mycket hög digital kompetens och dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt skapa content. Du driver tillsammans med andra digital utveckling genom att ta initiativ, inspirera och engagera. Du förstår hur digitalisering kan stärka bolagets marknadskommunikation, varumärkesarbete och bidra till att nå målen. Du motiveras av att utveckla relationer till kunder och andra intressenter. Du är även van vid att lägga upp planer och aktiviteter som du själv är med och operativt genomför.

Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper. Som person är du driven, nyfiken på digital utveckling och hur denna kan omsättas praktiskt, proaktiv och självgående. Du har hög samarbetsförmåga, prioriterar effektivt och klarar att arbeta i ett högt tempo. Du uttrycker dig väl i tal och skrift.

Du har utbildning från universitet, högskola eller motsvarande och har minst 10 års erfarenhet av både operativt och strategiskt kommunikationsarbete med inriktning på marknad. Det är meriterande om du har erfarenhet från pensions-, försäkrings-, bank- eller finansbranschen och god kunskap om ålderspension. Vi har höga ambitioner när det gäller mångsidig kompetensförsörjning och välkomnar därför sökanden som breddar bolaget avseende jämställdhet och mångfald, eftersom vi eftersträvar att spegla samhällets utveckling.

Vänta inte med din ansökan!
Ansök redan idag, sista ansökningsdag är den 16 december 2018. Har du frågor kring tjänsten går det bra att kontakta vice vd Johan Hellman på tfn 08-522 785 47. Facklig kontaktperson (FTF) är Helena Myrnäs på tfn 08-522 782 71.

Stockholm
cea9a170 (anges alltid vid ansökan)
2018-12-04