Senior produktutvecklare
Folksam
Senior produktutvecklare med fokus på traditionellt förvaltad sparandeförsäkring

Vi söker nu en senior produktutvecklare med fokus på traditionellt förvaltad sparandeförsäkring. Du förväntas kunna ta ett övergripande ansvar för produktportföljen inom Folksam Liv och bidra till en fortsatt framgångsrik utveckling av våra försäkringsprodukter och tillhörande erbjudanden.  

Vi befinner oss i ett intensivt och spännande skede med mycket utveckling och förändring. Folksam ska växa inom tjänstepensions- och breddmarknaden, öka kostnadseffektiviteten och bibehålla den ekonomiska stabiliteten samtidigt som nya lagar och regler kräver ständiga anpassningar av vår verksamhet. Det finns med andra ord många spännande utmaningar för dig som vill vara med på vår förändringsresa!

Produktenheten ansvarar för att förvalta och utveckla Folksams försäkringsprodukter och säkerställa att produkterna är lönsamma. Enheten består av cirka 150 medarbetare. Produktutveckling Liv är en avdelning inom Produktenheten som ansvarar för att det finns ett väl sammansatt och hälsosamt produktutbud som bidrar till attraktiva erbjudanden för kunder till Folksam Liv, Folksam LO pension och Folksam Fondförsäkring.

Det här gör du som senior produktutvecklare på Folksam
Du ansvarar för att Folksam Livs produktportfölj bestående av sparandeförsäkring och personriskförsäkring har ett attraktivt innehåll som följer bolagets strategi. Tillsammans med affärsrepresentanter, aktuarier, delportföljägare, produktägare, produktutvecklare och jurister, säkerställer du att produktstrategier är anpassade till affärsplaner och att strategierna återspeglas i portföljplan, delportföljplaner och produktplaner.

Du ansvarar, tillsammans med delportföljägarna, för att innehållet i planerna är väl förankrade med affärs- och bolagsansvariga samt kommunicerade.

Du förväntas aktivt delta, och vid behov driva, olika initiativ inom det aktuella produktområdet. Ett viktigt fokus för Folksam gruppen är konsolidering av försäkringsprodukter i syfte att minska antalet produktvarianter inom livportföljen. Uppdraget kring produktkonsolidering sträcker sig över marknaderna företag, privat, kooperativ- samt kollektivavtalad försäkring. Du har ett särskilt ansvar för att följa lönsamheten på bolagsnivå och vidareutveckla lönsamhetsuppföljningen tillsammans med kollegor inom produktenheten samt affärsrepresentanter. Vidare bidrar du till vidareutveckling av mallar och omkringliggande struktur tillsammans med befintlig förvaltningsorganisation.

Dina arbetsuppgifter kan variera över tid, nedan följer några exempel:

  • Leda och driva produktnära affärsanalyser och utredningar inom ansvarsområdet.
  • Ge direktiv för produkt- och portföljplaner utifrån bolagets (och affärsområdets) affärsplaner samt omvärldsfaktorer.
  • Ta fram portföljplan och se till att planen processas, kommuniceras och stäms av med berörda intressenter.
  • Förse företagsledning, affärsansvariga och andra relevanta forum med väl underbyggda förslag till beslut vad gäller produktrelaterade investeringar och andra strategiskt viktiga produktfrågor.
  • Ta fram nyckeltal för att följa produkternas lönsamhet tillsammans med delportföljägare och produktägare, redovisa portföljekonomin till intressenter och ta initiativ för att påverka lönsamheten.
  • Genomföra produktnära omvärldsbevakning inklusive regelverksbevakning.
  • Vara produktspecialist inom livförsäkringsområdet.


Är du den vi söker?
Vi söker dig som har både bred som djup kunskap inom livförsäkringsområdet. Du är kunnig inom såväl tjänstepensionsområdet, som privat och kollektivavtalad försäkring. Din kunskap om traditionellt förvaltad försäkring är mycket god. Du har även grundläggande kunskaper i personriskområdet, vilket krävs för att inneha en koordinerande roll för området. Kunskapen har du skaffat dig genom flera års arbete inom försäkringsbranschen. 

Vidare har du relevant universitets- eller högskoleexamen, troligen med inriktning ekonomi, juridik eller samhälle. Livförsäkringsutbildning från IFU eller motsvarande är meriterande. Du har även erfarenhet av utvecklingsarbete och god förståelse för ekonomiska sammanhang. Tidigare erfarenhet av projektledning eller liknande är en fördel. Vidare är du bra på att uttrycka dig skriftligt samt har god kommunikativ förmåga. 

Du tar egna initiativ och du gillar att ta dig an och driva arbetsuppgifter tillsammans med andra. Du har förmågan att samordna och koordinera arbetet och du agerar på ett prestigelöst sätt.

Du vill utgöra en del av vår lärande organisation och det är viktigt att du tycker om och har förmågan att dela med dig av din kunskap samt vill lära av andra. Vidare kommer du till en organisation där eget ansvar, rätt inställning för att lösa uppgiften och affärsmässighet är viktiga framgångsfaktorer i det dagliga arbetet.

Hos oss gör du karriär i ett ansvarstagande företag
Vi är ett stort kundägt företag med kontor på flera håll i landet. Här finns många spännande yrkesroller och goda chanser till karriär på olika sätt. Vi stöttar medarbetarnas utveckling och har bra anställningsförmåner. För att stimulera samarbete och kreativitet jobbar vi aktivitetsbaserat. Här kan du se filmen om hur det är att jobba på Folksam, Att jobba på Folksam.

Så söker du jobbet
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev redan idag, men senast 20 augusti 2018. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem. Utval till intervju kommer att påbörjas i augusti.

Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta avdelningschef Sofie Dannaeus, 0708-31 63 50.

Fackliga representanter: FTF Patric Sundell 0708-31 53 05, Akademikerföreningen Ann-Louise Andersson 0708-31 61 44 och Handels Mikael A Carlsson 0708-31 51 32. 


Vi är cirka 3 900 medarbetare inom Folksamgruppen som erbjuder försäkringar och pensionssparande som skapar trygghet i livets alla skeden. Nära varannan svensk är försäkrad hos oss och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Vi engagerar oss i det våra kunder bryr sig om och vår vision är att de ska känna sig trygga i en hållbar värld. Därför är vi måna om att våra kunder är rätt försäkrade och arbetar långsiktigt med bland annat trafiksäkerhet, miljöarbete och ansvarsfulla investeringar.

Stockholm
217120dd (anges alltid vid ansökan)
2018-06-28