Risk- och complianceansvarig
Folksam
Affärsnära risk- och complianceansvarig

Förändringstrycket på Folksam är stort och de närmaste åren sker stora utvecklingssatsningar och förändringar utifrån affär, legala krav och krav på ökad inre effektivitet. För att möta denna förändring söker vi nu en person med väl utvecklad samarbetsförmåga och som kan ta ansvar för arbetet med riskhantering, incidenthantering och regelefterlevnad inom affärsområdet Partner och kollektivavtal.

I dialog och nära samarbete hjälper du affärschefer, affärsansvariga och KAM att göra rätt. Det gör du genom att på ett praktiskt sätt identifiera de anpassningar och lösningar som krävs för att säkerställa ändamålsenlig hantering. Du är affärsområdets företrädare i projekt och uppdrag när det gäller riskhantering och regelverk samt att du kommer att vara affärsområdets naturliga kontaktyta med de centrala funktionerna för risk och compliance. I tjänsten ingår att du är affärsområdets LCO (Lokal Compliance Officer) och LRS (Lokal Risk Samordnare).

Affärsområde Partner och kollektivavtal är det ena av Folksams två affärsområden. Vårt fokus är att utveckla och leverera attraktiva och lönsamma erbjudanden för att möta samarbetspartners, kollektivavtalsparters och slutkunders behov. Erbjudandena består av de flesta typer av försäkringar som Folksamgruppen tillhandahåller. Inom affärsområdet är vi ca 65 personer.

Det här gör du som risk- och complianceansvarig
Som risk- och complianceansvarig leder och organiserar du affärsområdets arbete med risker, incidenter och regelverk. Du bidrar till att etablera, bibehålla och utveckla en god kultur för arbetet inom dessa områden.

Några av dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att för hela affärsområdet:

  • proaktivt stödja med praktiska anpassningar och lösningar utifrån allt mer omfattande regelverk
  • bidra till ett medvetet risktagande och en god efterlevnad av regelverk
  • säkerställa en effektiv och ändamålsenlig hantering av risker, incidenter och regelverk
  • löpande hålla regler och instruktioner inom risker, incidenter och regelverk uppdaterade
  • identifiera utbildningsbehov samt planera och genomföra utbildning för medarbetare.


Du ingår i affärsområdets stab. I staben samlas de kompetenser som inte sorterar in direkt under någon av affärsområdets sex delaffärer eller något av dotterbolagen som ingår i affärssegmentet. I staben ingår ansvar för affärsanalys, controlling, riskhantering, compliance och administration.

Är du den vi söker?
Du är en trygg och erfaren person med flera års erfarenhet av arbete med riskhantering och regelverk. I ditt dagliga arbete har du många kontaktytor, så du måste vara social och ha en bra samarbetsförmåga. Du motiveras av att arbeta tillsammans med andra människor och organisationer.

Vi söker dig som har utbildning från universitet/högskola, gärna med inriktning mot juridik, ekonomi, samhällsvetenskap eller jämförbar erfarenhet som säkerställer relevant kunskap. Det är viktigt att du har erfarenhet av arbete i försäkringsbolag och det är meriterande om du har kännedom om affärsområdets verksamhet. Du har god kunskap och erfarenhet av lagar, regelverk och frågor av juridisk natur som är aktuella i försäkringsverksamhet. Du har även erfarenhet av arbete med offerter och avtal. Eftersom du fungerar som sammanhållande kraft inom affärsområdet när det gäller riskhantering och regelverk så har du förmodligen erfarenhet av arbete med dessa frågeställningar i stabs- eller affärsverksamhet. Du uttrycker dig väl i både tal och skrift.

Hos oss gör du karriär i ett ansvarstagande företag
Vi är ett stort kundägt företag med kontor på flera håll i landet. Här finns många spännande yrkesroller och goda chanser till karriär på olika sätt. Vi stöttar våra medarbetares utveckling och har bra anställningsförmåner. För att öka samarbete och kreativitet jobbar vi aktivitetsbaserat. Här kan du se filmen om hur det är att jobba på Folksam.

Så söker du jobbet
Välkommen att skicka din ansökan med CV och personligt brev redan idag, men senast 26 februari 2018. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.

Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta stabschef Jörgen Modig, 0707-74 93 00.

Fackliga representanter: FTF Anneli Ersson 0708-31 69 22, Akademikerföreningen Ann-Louise Andersson, 0708-31 61 44 och Handels Mikael, Täll 0761-26 22 04.


Vi är cirka 3 900 medarbetare inom Folksamgruppen som erbjuder försäkringar och pensionssparande som skapar trygghet i livets alla skeden. Nära varannan svensk är försäkrad hos oss och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Vi engagerar oss i det våra kunder bryr sig om och vår vision är att de ska känna sig trygga i en hållbar värld. Därför är vi måna om att våra kunder är rätt försäkrade och arbetar långsiktigt med bland annat trafiksäkerhet, miljöarbete och ansvarsfulla investeringar.

Stockholm
123098fb (anges alltid vid ansökan)
2018-02-06