Compliance
BNP Paribas Cardif Nordic AB
Compliancefunktionen (funktionen för regelefterlevnad) söker medarbetare

BNP Paribas Cardif utgör försäkringsverksamheten inom den franska bankkoncernen BNP Paribas, en av Europas ledande aktörer inom bank- och finanstjänster. BNP Paribas Cardif bedriver idag verksamhet i 35 länder och har närmare 100 miljoner försäkringstagare.

BNP Paribas Cardif Nordic AB har varit verksamt på den skandinaviska marknaden sedan år 2000 och är moderbolag till de två försäkringsbolagen BNP Paribas Cardif Försäkring AB och BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, med filialer i Norge och Danmark. Försäkringsbolagen bedriver även gränsöverskridande verksamhet i Finland. BNP Paribas Cardif Nordic AB med dotterbolag har idag ca 110 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark och växer kontinuerligt för att kunna tillgodose våra samarbetspartners behov.

För mer information se www.bnpparibascardif.se och www.bnpparibascardif.com.

Om Compliancefunktionen
Funktionen består i dagsläget av två personer och är direkt underställd VD. Funktionens uppdrag är att stötta BNP Paribas Cardifs nordiska verksamhet i regelefterlevnadsfrågor samt att följa upp att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar och regler som gäller för den tillståndspliktiga försäkringsverksamheten.

Dina främsta arbetsuppgifter består av att:

  • Identifiera och värdera compliancerisker

  • Löpande kontrollera och följa upp regelefterlevnaden i verksamheten

  • Informera om samt implementera nya/förändrade lagar, föreskrifter, branschregler och interna regler samt ge verksamheten råd, stöd och utbildning inom dessa regelverk

  • Bereda rapporter till VD, styrelse och huvudkontor

  • Delta i regulatoriska projekt eller projekt lanserade av huvudkontoret

Din bakgrund och kunskap:
Du har juridik-och/eller ekonomiexamen. Du har arbetat några år med kvalificerat juridiskt arbete. Det är meriterande om du har erfarenhet från försäkrings- och/eller finansbranschen samt om du har arbetat med compliancefrågor. Koncernspråket är engelska så det är viktigt att du känner dig bekväm med att kommunicera såväl muntligt som skriftligt på engelska.

Arbetet ställer höga krav på självständighet, flexibilitet och noggrannhet liksom på en mycket hög integritet. Vi förväntar oss att du har gott omdöme, tycker om högt arbetstempo, är strukturerad och lösningsorienterad. Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga då arbetet innebär mycket kontakter.

Mer om tjänsten:
Du erbjuds en intressant tjänst i en internationell, spännande och expanderande organisation som utvecklas i takt med marknadens krav.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med början snarast möjligt och med placering på det nordiska huvudkontoret i Göteborg.

För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Maria Törngård, Chef Compliance, maria.torngard@bnpparibascardif.com, telefon 073-707 55 15.

Sista ansökningsdag är den 25 januari 2018. Urvalsprocessen sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Du är välkommen med din ansökan till: jobb@bnpparibascardif.com , märk din ansökan med ”Compliance”.

Göteborg
jobb@bnpparibascardif.com
26c08628 (anges alltid vid ansökan)
2018-01-09