Personskadereglerare - skadestånd

Personskadereglerare
Crawford & Company (Sweden) AB

Personskadereglerare - skadestånd


Crawford & Company är ett konsultföretag som arbetar med fristående skadereglering. Vi reglerar skador inom bl.a. sjö & transport-, industri-, företag-, konsument-, motor- och personförsäkring. Våra uppdragsgivare är såväl svenska som utländska försäkringsbolag och captives (koncerninterna försäkringsbolag). Crawford & Company (Sweden) AB är ett helägt dotterbolag till amerikanska Crawford & Company. Vi är idag cirka 70 personer anställda i Sverige fördelade på fyra kontor - Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall.

Vi söker dig med några års dokumenterad erfarenhet av personskadereglering på skadeståndsrättslig grund. För närvarande tror vi att du handlägger såväl akut- som invaliditetsskador på ett försäkringsbolag och kanske har du även upprättat promemorior inför prövningar i trafikskadenämnden och/eller ansvarsförsäkringens personskadenämnd.

För att trivas med arbetsuppgifterna skall du uppskatta kontakten med de ersättningssökande och se det som en själklarhet att hjälpa dem att få den ersättning som de är berättigade till. Du är även analytisk och har förmågan att ur komplexa sammanhang hitta de enkla lösningarna. Vidare innehar du den för yrkesrollen centrala förmågan att kunna fatta beslut.

I övrigt skall du kunna se möjligheter och vara flexibel i tanke och handling, vilket är en förutsättning för att kunna fungera väl i ett konsultföretag. Tjänsten fordrar också att du har en god förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt. I gengäld erbjuder vi dig ett självständigt arbete i ett expansivt företag där du får ett vidare perspektiv på skaderegleringsarbetet.

Vill du veta mer går det bra att kontakta Head of Loss Adjusting, William Korse, på telefon:
010-410 70 49.

Fackliga representanter är Johan Bendelius för FTF, telefon: 010-410 70 18 och Rosa Maria Abramowicz för Saco, telefon: 010-410 70 80.

Stockholm
william.korse@crawco.se
3ee567c2 (anges alltid vid ansökan)
2017-06-16