Team Leader för Ansvars- och marinskador med placering på vårt kontor i Stockholm, Göteborg eller Malmö

Team Leader - Ansvars- och marinskador
Crawford & Company (Sweden) AB

Team Leader för Ansvars- och marinskador med placering på vårt kontor i Stockholm, Göteborg eller Malmö


Crawford & Company är ett konsultföretag som arbetar med fristående skadereglering. Vi reglerar skador inom bl.a. sjö & transport-, industri-, företag-, konsument-, motor- och personförsäkring. Våra uppdragsgivare är såväl svenska som utländska försäkringsbolag och captives (koncerninterna försäkringsbolag). Crawford & Company (Sweden) AB är ett helägt dotterbolag till amerikanska Crawford & Company. Vi är idag cirka 70 personer anställda i Sverige fördelade på fyra kontor - Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall.   

Du kommer att ansvara för en grupp på cirka femton skadereglerare, varav tre stycken marinskadereglerare, som arbetar på våra kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Tjänsten innebär bl.a. att leda och fördela arbetet inom avdelningen Ansvars- och marinskador samt att verka som stöd i det operativa arbetet. Beroende på vem du är kan tjänsten komma att kombineras med ett ansvar för compliance inom Crawford Sweden alternativt med handläggning av kvalificerade ansvarsskador.

Gruppens arbetsuppgifter består i att utreda om inträffade skador omfattas av försäkringen och om skadeståndsskyldighet föreligger enligt gällande rätt. Skaderegleringen sker på uppdrag av såväl svenska som utländska uppdragsgivare vilket innebär att handläggarna parallellt med skaderegleringen även kommer att ha kontakt med dessa och avge skriftliga rapporter på svenska respektive engelska.

Vi söker dig som har juridisk examen med kunskaper och erfarenhet inom försäkrings- och skadeståndsrätt. Du har arbetat fem år eller mer med ansvarsskadereglering och vi ser gärna att du också har tidigare ledarerfarenhet. Det är meriterande om du arbetar med eller har arbetat med konsult-, entreprenad- samt produktansvar.

För tjänsten gäller att du skall ha en god förmåga att stötta och agera pedagogiskt samtidigt som du även kan arbeta självständigt och fatta egna affärsmässiga beslut. Du skall också kunna se möjligheter och vara flexibel i tanke och handling, vilket är en förutsättning för att kunna fungera väl i ett konsultföretag. Arbetet kräver vidare att du har ett gott omdöme och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska. I gengäld erbjuder vi dig ett självständigt arbete i ett expansivt företag där du får ett vidare perspektiv på skaderegleringsarbetet.

Vill du veta mer går det bra att kontakta Head of Loss Adjusting, William Korse, telefon: 010-410 70 49.

Fackliga representanter är Johan Bendelius för FTF, telefon: 010-410 70 18 och Rosa Maria Abramowicz för Saco, telefon: 010-410 70 80.

Vi genomför intervjuer löpande så vänta inte med din ansökan.

Stockholm, Göteborg eller Malmö
william.korse@crawco.se
4a28c117 (anges alltid vid ansökan)
2017-06-01